Uvjeti korištenja

Politika privatnosti i kolačića

-Perfetti Van Melle Czech Republic,(u daljnjem tekstu PVM) koji se stara o vašoj privatnosti i predano je štiti. Perfetti Van Melle može prikupljati osobne informacije od posjetilaca www.mentos-hr.com.

Ovim web mjestom upravlja PVM.

Ova politika privatnosti okvirno opisuje vrste informacija koje prikupljamo, kako ih koristimo i čuvamo.

Ova politika će vam objasniti što da činite ukoliko ne želite da se prilikom vašeg posjeta našem web mjestu, vaši podaci prikupljaju, te kako da izmijenite informacije koje ste nam već dali.

Ova se politika privatnosti ne odnosi na banere, oklade i druge oglase ili promidžbe kojima smo pokrovitelji ili u njima sudjelujemo preko web mjesta u vlasništvu treće strane.

 

Voditelj obrade podataka

Voditelj obrade je Perfetti Van Melle iz Češke.

 

Vrste obrađivanih osobnih podataka

Navigacijski podaci

Računalni sustavi i softver procedure koji pokreću ovo web mjesto tijekom njegovog redovnog funkcioniranja, dolaze u posjed nekih osobnih informacija čiji se prijenos za vrijeme korištenja protokola internet komuniciranja, podrazumijeva. Ove se informacije ne prikupljaju radi dovođenja u vezu s konkretnim osobama, međutim sami ti procesi i povezanost s podacima u posjedu trećih strana, po svojoj prirodi, mogu dovesti do raspoznavanja tih korisnika. Ovim kategorijama podataka pripadaju IP adrese ili imena, pohranjeni u računalnom domenu kojim se služe osobe koje pristupaju web mjestu, zabilježene URI adrese (Uniform Resource Identifier) traženih resursa, vrijeme traženja, metoda korištenja za upućivanje zahtjeva poslužitelju, veličina datoteke primljene kao odgovor, znamenkasti kod sa statusom odgovora poslužitelja (ispravno, pogreška, itd…) i drugi parametri u vezi operativnog sustava, te strukture i stanja korisnikovog računala. Ovi se podaci isključivo koriste za dobivanje anonimnih statističkih informacija o korisniku web mjesta i radi provjere ispravnosti funkcioniranja, te se po obradi, odmah brišu. Ovi se podaci mogu koristiti radi proučavanja odgovornosti u slučaju da oni predstavljaju kazneno djelo protiv samog web mjesta.

 

Osobni podaci

Mi možemo prikupljati osobne podatke. Pod osobnim podacima se podrazumijevaju informacije putem kojih vas se osobno može identificirati.

Oni obično uključuju vaše ime, adresu stanovanja, naziv zaslona, adresu e-pošte, telefonski broj i podatak o kreditnoj kartici. Mi imamo pravo prikupljati podatke od korisnika jedino radi davanja odgovora na postavljena pitanja, i takvi će podaci biti obrađivani u skladu s politikom i važećim zakonima.

 

Podaci koje korisnik daje dragovoljno

Izborno, izričito i dragovoljno davanje osobnih podataka od strane korisnika prilikom popunjavanja registracijskih predložaka na ovom web mjestu, podrazumijeva daljnje prikupljanje tih podataka pošiljatelja. Ove će podatke PVM obrađivati radi davanja odgovora na zatraženu uslugu, te ako vi date privolu, i radi slanja informativnog i oglasnog materijala putem e-pošte.

 

Zaštita djece

PVM je predan zaštiti privatnosti djece. Web stranice su kreirane i namijenjene osobama starijim od 16 godina. Ako imate više od 16 ali manje od 18 godina, dužni ste proučiti uvjete u ovoj politici privatnosti, skupa s osobama koje nad vama imaju roditeljsku odgovornost, te osigurati da ste ih obostrano razumjeli. Premda nemamo dužnost ustanovljavanja životne dobi naših korisnika, mi možemo provoditi odgovarajuće provjere.

Ako ste mlađi od 16 godina (ovu starosnu granicu provjerite u odredbama zakona u vašoj državi), radi korištenja ovog web mjesta i stupanja s nama u vezu putem slanja vaših osobnih podataka, imajte u vidu da morate imati ovlaštenje/odobrenje osoba koji nad vama imaju roditeljsku odgovornost

 

Svrha obrade podataka

Vi dragovoljno odlučujete da li nam želite dati vaše osobne podatke. U nekim slučajevima se radi provođenja određenih radnji, od vas zahtjeva da ostavite svoje osobne podatke. U okviru ovog web mjesta, može se od vas tražiti da osobne podatke date radi registracije za nagradna izvlačenja ili natjecanja, radi prijema informacija ili poruka putem e-pošte, popunjavanja upitnika, komentiranja ili slanja vaših upita. U tim slučajevima, PVM se služi skočnim prozorom s informacijom o obradi osobnih podataka i thickbox-om za dobivanje vaše privole. Uvjeravamo vas da PVM neće prikupljati nikakve osobne podatke sve dok vi dragovoljno ne date informacije u tom smislu.

PVM vaše osobne podatke koristi u svrhe za koji su isti prikupljeni (pr. za odgovaranje na vaš upit, uvrštavanje u neko natjecanje ili radi slanja uzorka na vašu adresu). Oni se također mogu koristiti radi poboljšanja naših proizvoda i ovog web mjesta, te radi stupanja s vama u vezu povodom drugih proizvoda i usluga za koje ste eventualno zainteresirani (uključivo i onih koje možemo združeno nuditi s ostalim društvima). Mi ih također možemo razmjenjivati ili prenositi drugim društvima unutar Skupine Perfetti Van Melle, te trećim stranama koje pružaju izravnu podršku aktivnostima PVM i razvoju njegovog web mjesta.

Informacije koje ste dali, možemo dopuniti podacima u našem ranijem posjedu ili onima koje primimo od treće strane. To činimo u marketinške svrhe radi za realizaciju bolje ciljanih proizvoda i usluga radi zadovoljenja vaših potreba.

 

Aranžmani za obradu podataka

Važno je znati da se osobni podaci obrađuju u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka. Osobne podatke obrađuju PVM ili Izvršitelj obrade podataka koga PVM izravno postavlja na vremenski rok ne dulji od onog kojeg iziskuju namjene prikupljanja ili daljnjeg obrađivanja predmetnih podataka.

Posebne sigurnosne procedure poduzimaju se kako bi se spriječio rizik njihovog slučajnog ili drugačijeg uništavanja ili gubitka, neovlaštenog pristupa podacima ili pak operacija obrade koje su nezakonite ili nespojive svrhama prikupljanja podataka. Suglasno zakonu, PVM je u skladu s osnovnim međunarodnim standardima, također poduzeo i dodatne sigurnosne mjere za smanjenje rizika glede povjerljivosti, očuvanosti i dostupnosti prikupljenih i obrađenih osobnih podataka.

 

Razmjena, priopćavanje i širenje podataka

Podaci koje prikupljamo mogu se razmjenjivati ili prenositi drugim društvima unutar Skupine Perfetti Van Melle, te trećim stranama koje pružaju izravnu podršku aktivnostima PVM i razvoju njegovog web mjesta. S vremena na vrijeme, PVM angažira treće strane za obradu i analiziranje podataka. Mimo navedenih slučajeva, podaci se neće razotkrivati niti davati nikome, ako to nije suglasno ugovornim i zakonskim obvezama, ili ako korisnici nisu za to dali svoju privolu.

PVM i njegove treće strane-Izvršitelji obrade podataka, prenositi će i obrađivati vaše osobne podatke uz primjenu odgovarajućih mjera za očuvanje njihove sigurnosti.

 

Prava Ispitanika

PVM izvješćuje korisnika da ima pravo zatražiti pristup vašim Osobnim podacima, njihovo popravljanje ili brisanje, ili pak ograničavanje, prigovoriti na obradu, kao što ima i pravo na prenosivost podataka ili povlačenje dane privole tako što Društvu PVM pošalje pismeno priopćenje na naslov Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o., Tomičkova 9, 148 00 Praha, the Czech Republic ili poruku na adresu e-pošte pvmdpo@it.pvmgrp.com, pažnji Službenika za zaštitu podataka, pri čemu uvijek priložite preslik osobne isprave ili neki drugi dokument kao dokaz.

Prije nego krene isporučivati nagrade, u svakom trenutku PVM sebi zadržava pravo provjere istinitosti osobnih podataka koje je dao Sudionik, kao i životne dobi i identiteta pobjednika. 

 

Kolačići-Cookies

Kolačići su tekstualne datoteke koje poslužitelj web mjesta postavlja u tvrdi disk vašeg računala. Perfetti Van Melle se kolačićima služi kako bi njegova web mjesta bila lakša za korištenje, te za bolje prilagođavanje web mjesta i naših proizvoda vašim interesima i potrebama. Kolačići se također mogu koristiti za ubrzanje vaših budućih aktivnosti na našem web mjestu. Primjera radi, neko web mjesto može prepoznati da ste ostavili osobne podatke, te vam neće iznova tražiti te iste informacije.

Kolačiće također možemo koristiti za prikupljanje podataka o vašem računalu, primjerice o IP adresi (dodijeljenoj broju vašem računalu dok surfate po internetu), ili vrsti internet preglednika ili operativnog sustava koji koristite, te će ove podatke pripojiti vašim osobnim podacima. Na taj se način osigurava da vam naša Web mjesta pruže najbolji internetski doživljaj i da budu izvorom učinkovitih informacija za vas.

Za spremanje ovih kolačića, Perfetti Van Melle koristi skočni prozor s podatkom o kolačiću i jedan thickbox za dobivanje vaše privole. U postavkama vašeg preglednika vi također možete i deaktivirati kolačiće. Odbijanje kolačića na web mjestu koje posjećujete, može vam onemogućiti pristup nekim dijelovima web mjesta, ili pak prijem personaliziranih informacija tijekom posjeta.

 

Google analytics

Web mjesta mogu koristiti internetske analitičke alatke kao što su Google Analytics i/ili Unica, radi praćenja vaše interakcije sa web mjestom i spremanja podataka kao što su vrijeme vašeg posjeta, da li ste ga ranije posjećivali i web mjesto koje vas je prenaputilo. Mjerenje statistike na web mjestu, može se koristiti za personaliziranje vašeg doživljaja samog web mjesta, kao i radi anonimnog i zbirnog statističkog vrednovanja aktivnosti web mjesta. Mi ove podatke koristimo radi provjere učinkovitosti naše prisutnosti na internetu i radi sastavljanja statističkih izvješća.

Tamo gdje koristimo Google Analytics, te podatke možemo razmjenjivati sa Google kako bi on dodatno poboljšao svoje proizvode i usluge. Ni mi, niti Google nećemo koristiti (niti ovlastiti bilo koju treću stranu za korištenje) ovu alatku za praćenje ili pribiranje osobnih podataka o vama, ili da eventualno dovodimo u vezu vaše osobne podatke s podacima Google Analytics.

 

Pixel tagovi

Neke od stranica koje posjetite, također mogu prikupljati informacije putem pixel tagova (također zvanim i „clear gifs“) koji se mogu razmjenjivati s trećim stranama koje pružaju izravnu podršku promidžbenim aktivnostima PVM i razvoju njegovog web mjesta. Primjera radi, informacija o korisničkom korištenju naših web mjesta, može se razmjenjivati s našim trećim stranama-agencijama za oglašavanje, kako bi se bolje usmjerili internetski oglasni baneri na web mjestima PVM. Međutim, podaci prikupljeni korištenjem ovih pixel tagova, ne mogu se konkretno povezati na određene osobe, iako mogu biti uvezani s vašim osobnim podacima.

 

Izmjene postojeće politike privatnosti

PVM redovno provjerava svoju politiku privatnosti i sigurnosti. Prema potrebi, on je revidira u skladu sa zakonskim izmjenama, izmjenama u samoj organizaciji, ili s onima koje iziskuje tehnološki razvoj. Svaka izmjena spomenute politike bit će priopćena preko ove stranice.

Pravna napomena

Vlasnik Web mjesta www.mentos-hr.com, je Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o. društvo u sklopu Skupine PERFETTI VAN MELLE GROUP („PVM GROUP“) i njegovi identifikacijski podaci su sljedeći:

 

Registrirano pravno sjedište: Tomičkova 9, 148 00 Praha 4, teh Czech Republic

POREZNI BROJ: CZ63666570

Telefon: + 420 244 466 500

Ostali registracijski detalji: C 37371 at the Municipal Court in Prague

 

Pristup Webu 

Ovom se Pravnom napomenom reguliraju korisnikov („Korisnik“) pristup i služenje Web-om u cilju pružanja informacija Korisniku o PVM GROUP, PVM, njezinoj proizvodnji, djelatnosti i promidžbama.

Svojim pristupom i korištenjem Web-a, Korisnik prihvaća uvjete ove Pravne napomene, Privacy and Cookie Policy, kao i Cookies Policy .

Prije nego otpočne s korištenjem Weba, Korisnik prvo mora zorno proučiti ovu Pravnu napomenu, Politike privatnosti i Kolačića, obzirom da se oni u svakom trenutku mogu prilagođavati i/ili promijeniti. Ako Korisnik ne prihvaća uvjete ove Pravne napomene, ne može se služiti Webom i sadržajima u njemu.

 

Uporaba i način funkcioniranja Weba

Korisnik se suglašava da će Web koristiti na pametan način, kao i informacije koje on sadrži. Mora se pridržavati njegovih propisa i ove Pravne napomene, te i svih potrebnih uvjeta koje PVM može uspostaviti glede Weba.

Korisnik, nadalje, ne smije načiniti nikakav pravni prekršaj u namjeri nanošenja štete, zloporabe i/ili zakrčenja Weba, sprječavanja njegove normalne uporabe i funkcioniranja.

Korisniku se daje na znanje da će, ako se ova Pravna napomena, Politika privatnosti ili Politika kolačića, ne poštuju, ili se pak ne uvažavaju svi drugi relevantni propisi i uvjeti navedeni u samom Webu, PVM za sebe zadržati pravo ograničavanja, suspendiranja i/ili obustave Korisnikovog pristupa Webu pomoću svih dostupnih i neophodnih tehničkih mjera. 

PVM se trudi održati dobro funkcioniranje Weba, izbjegavati pogreške, prema potrebi iste ispravljati, te Web uredno održavati uvijek ažuriranim. Međutim, PVM ne može jamčiti za dostupnost ili kontinuitet pristupa Webu, niti pak za potpunu točnost svih sadržaja, niti da će oni biti na odgovarajući način ažurirani.


Odgovornost 

Pristup Webu i služenje svim informacijama ili mehanizmima koje on sadrži, u cjelini se odvija na odgovornost Korisnika.

PVM ne snosi odgovornost za bilo kakve štete i/ili gubitke koji bi mogli proisteći izravno ili neizravno iz pristupa ili korištenja informacija sa Weba, posebice iz bilo kakve informacije u vezi trećih strana ne-pripadnih PVM, pri čemu se u ove štete i/ili gubitke, ubrajaju, ali bez ograničavanja samo na njih, i oni koje potječu iz operativnih sustava ili od virusa i/ili napada na sustav. Na isti način, PVM ne snosi odgovornost za štete koje bi Korisnik mogao pretrpjeti uslijed neodgovarajućeg korištenja Weba, problema same usluge ili mrežnog pokrivanja, prekida, izostanka ili oštećenja na vezama i/ili na Internet vezama.

Nadalje, PVM neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu i/ili gubitak na softveru i/ili hardveru Korisnika, nastalim uslijed pristupa i korištenja Weba. 

Korisnik je odgovoran za svakovrsne štete ili gubitke koje PVM može pretrpjeti uslijed povrede bilo koje obveze, kojoj, sukladno ovoj Pravnoj napomeni, podliježe Korisnik, te svih i u svakom momentu predstavljenih uvjeta na Webu i/ili navedenih u važećim zakonima.

 

Politika u vezi s poveznicama 

a) Poveznice na Web 

Sve treće strane koje imaju namjeru navesti poveznicu na Web („Povezujuća Web stranica“) na nekom web mjestu, moraju prethodno dobiti pismeno odobrenje, pridržavati se važećih zakona i ni u kom slučaju ne držati pohranjene svoje sadržaje ili sadržaje trećih strana, koji su: i) nedopušteni, škodljivi, nasilni, rasistički, diskriminacijski, ponižavajući, orijentirani na seks, itd.; i/ili (ii) su neodgovarajući ili nepodesni u svjetlu PVM djelatnosti.

Sama poveznica ni na koji način ne znači da PVM podržava, promiče, garantira, nadzire i/ili preporučuje sadržaje i/ili usluge s Povezanog web mjesta, niti je on odgovoran za njegov sadržaj.

U slučaju nesukladnosti s bilo kojim od gore spomenutih uvjeta, PVM će odmah preći na povlačenje sadržaja dopuštenog Poveznom web mjestu na korištenje, a koji će imati obvezu da poveznicu obriše.

b) Poveznice na druga Web mjesta

Na Webu mogu postojati poveznice koje Korisniku dopuštaju pristup nekim drugim web mjestima („Povezana Web mjesta“).

Postojanje tih Povezanih web mjesta ni u kom slučaju ne podrazumijeva da PVM preporučuje, promiče, da se identificira i/ili da je suglasan s izjavama, sadržajem i/ili uslugama koje pružaju ta Povezana web mjesta. Slijedom toga, PVM ne snosi odgovornost za sadržaj i ostale uvjete na Povezanim web mjestima, pa je stoga, Korisnik isključiva osoba, odgovorna za provjeru i prihvaćanje istih prilikom svakog pristupa i svakog korištenja.

 

Intelektualno vlasništvo 

PVM, te PVM GROUP ili njihovi davatelji licenci, vlasnici su cjelovite intelektualne svojine nad dizajnom, bazama podataka, pripadajućim računalnim aplikacijama (uključivo s izvornim kodom), kao i nad raznorodnim elementima koji tvore Web (tekstovi, grafika, fotografije, video i tonski zapisi, kolor kombinacije i drugo) („Sadržaj“), kao što su i vlasnici same strukture, njezinog odabira i uređivanja. Svi logotipi navedeni na Webu (kao što su, bez ograničenja samo na njih, i zaštitni znaci i/ili dizajn), predstavljaju vlasništvo PVM, PVM GROUP ili njihovih davatelja licenci. 

Korištenje Weba ne podrazumijeva odobravanje bilo kakvog prava na njega ili na njegov sadržaj.

Korisniku se izričito zabranjuje da umnožava, preoblikuje, distribuira, javno priopćava, čini dostupnim, vadi dijelove i/ili provodi bilo kakav drugi vid neovlaštene difuzije ili uporabe Weba, njegovog sadržaja i/ili PVM logotipa.

Neovlašteno korištenje Sadržaja, Weba i/ili PVM logotipa, kao i sva šteta koja se nanosi intelektualnim pravima svojine PVM i/ili PVM GROUP, može pokrenuti odgovarajuće pravne mjere i odgovornosti koje iz njih proistječu.

 

Odvojivost

Ako se neka klauzula ove Pravne napomene cjelokupno ili djelomično proglasi nevažećom ili poništenom, ovaj će nevažeći i poništen status utjecati samo na predmetnu odredbu ili dio, dok će ostatak odredaba zadržati preostalu važnost, i pritom će se jedino uzimati u obzir odredba ili predmetni dio na koje promjena utječe. U tom smislu, jedino će biti nevažeća ili poništena odredba ove Pravne napomene, a niti će ijedan njezin drugi dio ili odredba biti nevažeći ili poništeni, oštećeni ili dotaknuti uslijed te nevažnosti ili poništenosti, osim u slučajevima kada ta činjenica mora suštinski utjecati na ovu Pravnu napomenu.

Obavijest ispitaniku

Sukladno važećim zakonima o zaštiti osobnih podataka, PVM Czech Republic, s.r.o.(u daljnjem tekstu „PVM“) vas izvješćuje da će osobni podaci (u daljnjem tekstu „Osobni podaci“) dani Društvu PVM, biti prikupljani i obrađivani pod nadzorom PVM, sukladno sljedećem:

 

a.              Svrhe obrade i njezina zakonska zasnovanost

Obrada Osobnih podataka neophodna je radi upravljanja poslovnim odnosom između vas i PVM. Kako bi na ispravan način Društvo upravljalo ovim odnosom, PVM će obrađivati Osobne podatke u koje također mogu biti uključene i Posebne kategorije osobnih podataka kao što su podaci o zdravstvenom stanju, rasnom ili etničkom porijeklu, članstvu u sindikalnim organizacijama, vjerskim uvjerenjima.

Obrada Osobnih podataka može se obavljati elektronički i manualno, shodno prikladnom i funkcionalnom logičkom kriteriju, suglasnom svrsi za koju se Osobni podaci pribiraju, te uvijek u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka.

b.             Svrha priopćavanja i širenja Podataka

Osobne će podatke isključivo obrađivati osoblje koje za to ovlasti PVM, ili će to pak činiti društva-treće strane (uključivo i bilo koje društvo iz PVM skupine), Filir, institucije ili profesionalni djelatnici koji će u svojstvu Izvršitelja obrade, obavljati specifične usluge obrade, ili pak neke prateće aktivnosti u vezi s gore spomenutom svrhom.

Osobni podaci neće se ni na koji način širiti.

c.              Prijenos Osobnih podataka u treće zemlje

Radi upravljanja našim poslovnim odnosom, može se ukazati potreba da se neki od Osobnih podataka prenesu u druge države gdje su locirana ostala društva iz Skupine Perfetti Van Melle.

d.             Razdoblje čuvanja informacija

Osobni će se podaci držati tijekom trajanja poslovnog odnosa. Po isteku tog perioda, PVM će osobne podatke držat isključivo koliko vremena smatra neophodnim za ispunjenje obveza iz svih zakonskih propisa koji PVM mogu nametnuti obvezu držanja Osobnih podataka na dulji vremenski rok.

e.             Prava Ispitanika

PVM izvješćuje da imate pravo zatražiti pristup vašim Osobnim podacima, njihovo popravljanje ili brisanje, ili pak ograničavanje, prigovoriti na obradu, kao što imate i pravo na prenosivost podataka ili povlačenje dane privole tako što Društvu PVM pošaljete pismeno priopćenje na naslov Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o., Tomičkova 9, 148 00 Praha, the Czech Republic ili poruku na adresu e-pošte pvmdpo@it.pvmgrp.com, pažnji Službenika za zaštitu podataka.

Imate pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Politika korištenja kolačIća-cookies

Kolačići-Cookies predstavljaju automatizirane procedure za pribavljanje podataka u vezi izvjesnih osobnih postavki korisnika Interneta, kada on posjećuje Internet stranice; oni omogućuju njegovo prepoznavanje kao povratnog posjetitelja, te personaliziraju uporabu i pružaju bržu navigaciju u stranicama.

 

Vrste kolačića

U nastavku je izložena klasifikacija kolačića prema njihovim svojstvima:

a) Ovisno o društvu koje njima upravlja:

 -        Vlastiti kolačići: oni se šalju u terminal-računalo korisnika, s računala ili domena kojim upravlja uređivač internetskog mjesta odakle se korisniku pruža tražena usluga.

 -        Kolačići trećih strana: oni se šalju u terminal-računalo korisnika, s računala ili domena kojim ne upravlja uređivač internetskog mjesta, već neka druga kompanija koja obrađuje podatke prikupljene putem kolačića.

 

b) Ovisno o roku u kojem su aktivni:

 -        Po sesiji: oni prikupljaju i čuvaju podatke za vrijeme dok korisnik ima pristup izvjesnoj web stranici.

 -        Trajni: podaci ostaju spremljeni u računalnom sustavu i osoba zadužena za kolačiće može im pristupati i obrađivati ih, te im odrediti trajanje.

 

c) Ovisno o svrsi:

 -        Tehnički: korisniku omogućuju kretanje kroz web stranice, platformu ili aplikaciju, te koriste različite opcije ili usluge u okviru tehničkih mogućnosti, primjerice, provjeravaju promet i komuniciranje podataka, identificiraju pojedinu sesiju, unose elemente za ograničen pristup, pamte elemente za izradu ugovora, obrađuju ugovor, registriraju pristupanje ili sudjelovanje u nekom zbivanju, koriste sigurnosne elemente tijekom navigacije, spremaju sadržaje za emitiranje video ili audio zapisa, ili pak šalju sadržaje na opću upotrebu u društvenim mrežama.

 -        Prilagodba: oni korisnicima omogućuju pristup uslugama putem određenih, unaprijed definiranih općih svojstava, ovisnih o kriterijima zadanim u korisnikovom računalnom sustavu, primjerice, jeziku, vrsti preglednika putem kojeg se pristupa usluzi, regionalnoj konfiguraciji iz koje se usluzi pristupa, i drugoga.

 -        Analiza: u web stranicama gdje stoje uvezani, omogućuju praćenje i analiziranje oblika ponašanja korisnika (npr. mjerenje aktivnosti na web stranicama, podešavanje navigacijskog profila korisnika na web stranicama kako bi se uvela poboljšanja na osnovu analize uporabe usluga od strane korisnika).

 -        Oglašavanje: oni ovdje omogućuju upravljanje prostorom za oglašavanje na web stranici, na osnovi kriterija kao što su priređeni sadržaji, ili učestalost prikazivanja oglasa.

 -        Bihevioralno oglašavanje: omogućuje upravljanje oglasnim prostorom na web stranicama kao i spremanje informacija o ponašanju korisnika, koje se dobivaju tijekom kontinuiranog praćenja navigacijskih navika. Na taj način oni omogućuju izradu specifično podešenih profila i prikazivanje njima prilagođenih oglasa.

 

Deaktivacija kolačića

Korisnik može svoj preglednik podesiti tako da mu trajno zada prihvaćanje ili odbijanje kolačića.

Ako korisnik odluči odbijati korištenje kolačića, određene koristi koji oni pružaju, mogu se time umanjiti.

Postupak za blokiranje i uklanjanje kolačića varira ovisno o vrsti preglednika, te vi stoga u svakom trenutku ovo možete mijenjati u skladu s uputama za svaki tip preglednika, kako je izloženo u nastavku:

 -       Podešavanje kolačića u Internet Exploreru

-        Podešavanje kolačića u Firefoxu

-        Podešavanje kolačića za Google Chrome

-        Podešavanje kolačića za Safari

Ovi se preglednici često ažuriraju, tako da ne možemo sada garantirati točnost ovih uputa za inačicu vašeg konkretnog internet preglednika.

 

Kolačići na Internetu

Na Internetu se koriste sljedeće vrste kolačića

- Funkcionalni kolačići

  • Google Tag Manager -> omogućuje implementaciju kolačića bez mijenjanja izvornog koda

Analitički kolačići

  • Google Analytics ->  praćenje osnovnog prikaza stranice u Google Analytics
  • OwnerIQ -> analitički alat za kupovine potrošača

- Kolačići oglašavanja

  • Facebook Connect -> posjetiteljima omogućuje interakciju na web-lokaciji s Facebook računom
  • Facebook Custom Audience -> prati određenu publiku na Facebook-u
  • Facebook Pixel -> prati konverzije za Facebook
  • DoubleClick -> Googleov alat za oglašavanje koji može pratiti istog korisnika na svim web-lokacijama

Za sva daljnja pitanja o uporabi kolačića, korisnik svoj pisani zahtjev može poslati na adresu e-pošte: pvmdpo@it.pvmgrp.com.

Podijeli s prijateljima