PRAVNA NAPOMENA

PRAVNA NAPOMENA

Vlasnik Web mjesta www.mentos-hr.com, je Perfetti Van Melle Czech Republic, s.r.o. društvo u sklopu Skupine PERFETTI VAN MELLE GROUP („PVM GROUP“) i njegovi identifikacijski podaci su sljedeći:

Registrirano pravno sjedište: Tomičkova 9, 148 00 Praha 4, teh Czech Republic

POREZNI BROJ: CZ63666570

Telefon: + 420 244 466 500

Ostali registracijski detalji: C 37371 at the Municipal Court in Prague

PRISTUP WEBU

Ovom se Pravnom napomenom reguliraju korisnikov („Korisnik“) pristup i služenje Web-om u cilju pružanja informacija Korisniku o PVM GROUP, PVM, njezinoj proizvodnji, djelatnosti i promidžbama.

Svojim pristupom i korištenjem Web-a, Korisnik prihvaća uvjete ove Pravne napomene, Privacy and Cookie Policy, kao i Cookies Policy .

Prije nego otpočne s korištenjem Weba, Korisnik prvo mora zorno proučiti ovu Pravnu napomenu, Politike privatnosti i Kolačića, obzirom da se oni u svakom trenutku mogu prilagođavati i/ili promijeniti. Ako Korisnik ne prihvaća uvjete ove Pravne napomene, ne može se služiti Webom i sadržajima u njemu.

UPORABA I NAČIN FUNKCIONIRANJA WEBA

Korisnik se suglašava da će Web koristiti na pametan način, kao i informacije koje on sadrži. Mora se pridržavati njegovih propisa i ove Pravne napomene, te i svih potrebnih uvjeta koje PVM može uspostaviti glede Weba.

Korisnik, nadalje, ne smije načiniti nikakav pravni prekršaj u namjeri nanošenja štete, zloporabe i/ili zakrčenja Weba, sprječavanja njegove normalne uporabe i funkcioniranja.

Korisniku se daje na znanje da će, ako se ova Pravna napomena, Politika privatnosti ili Politika kolačića, ne poštuju, ili se pak ne uvažavaju svi drugi relevantni propisi i uvjeti navedeni u samom Webu, PVM za sebe zadržati pravo ograničavanja, suspendiranja i/ili obustave Korisnikovog pristupa Webu pomoću svih dostupnih i neophodnih tehničkih mjera.

PVM se trudi održati dobro funkcioniranje Weba, izbjegavati pogreške, prema potrebi iste ispravljati, te Web uredno održavati uvijek ažuriranim. Međutim, PVM ne može jamčiti za dostupnost ili kontinuitet pristupa Webu, niti pak za potpunu točnost svih sadržaja, niti da će oni biti na odgovarajući način ažurirani.


ODGOVORNOST

Pristup Webu i služenje svim informacijama ili mehanizmima koje on sadrži, u cjelini se odvija na odgovornost Korisnika.

PVM ne snosi odgovornost za bilo kakve štete i/ili gubitke koji bi mogli proisteći izravno ili neizravno iz pristupa ili korištenja informacija sa Weba, posebice iz bilo kakve informacije u vezi trećih strana ne-pripadnih PVM, pri čemu se u ove štete i/ili gubitke, ubrajaju, ali bez ograničavanja samo na njih, i oni koje potječu iz operativnih sustava ili od virusa i/ili napada na sustav. Na isti način, PVM ne snosi odgovornost za štete koje bi Korisnik mogao pretrpjeti uslijed neodgovarajućeg korištenja Weba, problema same usluge ili mrežnog pokrivanja, prekida, izostanka ili oštećenja na vezama i/ili na Internet vezama.

Nadalje, PVM neće snositi odgovornost ni za kakvu štetu i/ili gubitak na softveru i/ili hardveru Korisnika, nastalim uslijed pristupa i korištenja Weba.

Korisnik je odgovoran za svakovrsne štete ili gubitke koje PVM može pretrpjeti uslijed povrede bilo koje obveze, kojoj, sukladno ovoj Pravnoj napomeni, podliježe Korisnik, te svih i u svakom momentu predstavljenih uvjeta na Webu i/ili navedenih u važećim zakonima.

POLITIKA U VEZI S POVEZNICAMA

a) Poveznice na Web

Sve treće strane koje imaju namjeru navesti poveznicu na Web („Povezujuća Web stranica“) na nekom web mjestu, moraju prethodno dobiti pismeno odobrenje, pridržavati se važećih zakona i ni u kom slučaju ne držati pohranjene svoje sadržaje ili sadržaje trećih strana, koji su: i) nedopušteni, škodljivi, nasilni, rasistički, diskriminacijski, ponižavajući, orijentirani na seks, itd.; i/ili (ii) su neodgovarajući ili nepodesni u svjetlu PVM djelatnosti.

Sama poveznica ni na koji način ne znači da PVM podržava, promiče, garantira, nadzire i/ili preporučuje sadržaje i/ili usluge s Povezanog web mjesta, niti je on odgovoran za njegov sadržaj.

U slučaju nesukladnosti s bilo kojim od gore spomenutih uvjeta, PVM će odmah preći na povlačenje sadržaja dopuštenog Poveznom web mjestu na korištenje, a koji će imati obvezu da poveznicu obriše.

b) Poveznice na druga Web mjesta

Na Webu mogu postojati poveznice koje Korisniku dopuštaju pristup nekim drugim web mjestima („Povezana Web mjesta“).

Postojanje tih Povezanih web mjesta ni u kom slučaju ne podrazumijeva da PVM preporučuje, promiče, da se identificira i/ili da je suglasan s izjavama, sadržajem i/ili uslugama koje pružaju ta Povezana web mjesta. Slijedom toga, PVM ne snosi odgovornost za sadržaj i ostale uvjete na Povezanim web mjestima, pa je stoga, Korisnik isključiva osoba, odgovorna za provjeru i prihvaćanje istih prilikom svakog pristupa i svakog korištenja.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

PVM, te PVM GROUP ili njihovi davatelji licenci, vlasnici su cjelovite intelektualne svojine nad dizajnom, bazama podataka, pripadajućim računalnim aplikacijama (uključivo s izvornim kodom), kao i nad raznorodnim elementima koji tvore Web (tekstovi, grafika, fotografije, video i tonski zapisi, kolor kombinacije i drugo) („Sadržaj“), kao što su i vlasnici same strukture, njezinog odabira i uređivanja. Svi logotipi navedeni na Webu (kao što su, bez ograničenja samo na njih, i zaštitni znaci i/ili dizajn), predstavljaju vlasništvo PVM, PVM GROUP ili njihovih davatelja licenci.

Korištenje Weba ne podrazumijeva odobravanje bilo kakvog prava na njega ili na njegov sadržaj.

Korisniku se izričito zabranjuje da umnožava, preoblikuje, distribuira, javno priopćava, čini dostupnim, vadi dijelove i/ili provodi bilo kakav drugi vid neovlaštene difuzije ili uporabe Weba, njegovog sadržaja i/ili PVM logotipa.

Neovlašteno korištenje Sadržaja, Weba i/ili PVM logotipa, kao i sva šteta koja se nanosi intelektualnim pravima svojine PVM i/ili PVM GROUP, može pokrenuti odgovarajuće pravne mjere i odgovornosti koje iz njih proistječu.

ODVOJIVOST

Ako se neka klauzula ove Pravne napomene cjelokupno ili djelomično proglasi nevažećom ili poništenom, ovaj će nevažeći i poništen status utjecati samo na predmetnu odredbu ili dio, dok će ostatak odredaba zadržati preostalu važnost, i pritom će se jedino uzimati u obzir odredba ili predmetni dio na koje promjena utječe. U tom smislu, jedino će biti nevažeća ili poništena odredba ove Pravne napomene, a niti će ijedan njezin drugi dio ili odredba biti nevažeći ili poništeni, oštećeni ili dotaknuti uslijed te nevažnosti ili poništenosti, osim u slučajevima kada ta činjenica mora suštinski utjecati na ovu Pravnu napomenu.